• Startsida
  • / Byte av markplattor längs Dragonvägen
Åtgärdat

Byte av markplattor längs Dragonvägen

Kommunens entreprenör byter ut markplattor på gångbanan öster om Dragonvägen.

Var pågår arbetet?

På gångbanan öster om Dragonvägen och på infarterna till centrum och till Drabantgatan, se bilden.

Flygfoto över området med arbetsområdet utmärkt.

Gul markering visar inom vilket område markplattorna ska bytas ut.

När pågår arbetet?

Arbetet börjar under vecka 40 och beräknas vara klart innan vintern.

Så påverkar det dig

Entreprenören kommer att arbeta på mindre ytor åt gången så att påverkan för trafikanter, boende och verksamheter blir så liten som möjligt. Framkomligheten påverkas bara i begränsad omfattning.

Syftet med arbetet

Markplattorna har skador som beror på produktionsfel hos tillverkaren. Entreprenören byter ut plattorna på egen bekostnad som en del i sitt garantiåtagande. Kommunen får på så sätt en långsiktigt hållbar anläggning.

Senast uppdaterad: 21 november 2023