• Startsida
  • / Arbeten på torget vid Dragonvägen
Åtgärdat

Arbeten på torget vid Dragonvägen

Torgets yta jämnas till och får mer grus.

Var pågår arbetet?

På torget vid Dragonvägen i höjd med Blå gatan.

Karta över området med torget.

Torget vid Dragonvägen inringat i rött på kartan.

När pågår arbetet?

Arbetet startar torsdag 31 augusti och beräknas pågå i ungefär en vecka.

Så påverkar det dig

Framkomligheten på torget begränsas något under tiden som abetet pågår.

Syftet med arbetet

Arbetet görs för att snöröjningen ska fungera under vintern. Torget kommer att byggas klart nästa år, och det arbetet planeras starta under våren.

Senast uppdaterad: 19 september 2023