• Startsida
  • / Nya omklädningsrum byggs i Vilundaparken
Pågående arbete

Nya omklädningsrum byggs i Vilundaparken

De gamla omklädningsrummen har tagits bort och nu pågår förberedelser för nya omklädningsrum i Vilundaparken.

På bild syns arbetsområdet i Vilundaparken med staket runt.

Utegymmet har tagits bort för att ge plats till de nya omklädningsrummen som ska försörja ishallsverksamheten. Just nu pågår markarbeten och uppbyggnad av grundytan för de nya omklädningsrummen. Arbetet pågår fram till hösten 2023.

Störningar i form av trafik och ljud från maskiner kan förekomma. Vi gör allt för att minimera störningar på platsen.

Håll dig uppdaterad om arbetet på Vilundaparken.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023