• Startsida
  • / Arbeten på Daggstråket, i Bäckparken och på Vattenpussgränd
Pågående arbete

Arbeten på Daggstråket, i Bäckparken och på Vattenpussgränd

Arbetet med att göra i ordning Daggstråket, Vattenpussgränd och Bäckparken fortsätter. När arbeten pågår är områdena avstängda.

Kommunen fortsätter att göra i ordning Daggstråket, Bäckparken och Vattenpussgränd. I Bäckparken kommer det bland annat att byggas en helt ny lekpark. Längs Daggstråket skapas ytor för aktivitet och lek.

Under tiden arbetena pågår kommer ytorna att vara helt avstängda för allmänheten. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar.
Vi räknar med att områdena ska vara klara senast innan vintern 2023.

Kartbild över området där arbeten pågår

Vid frågor kontakta Väsby Direkt, telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 26 april 2023