• Startsida
  • / Eddavägen avstängd för genomfart
Pågående arbete

Eddavägen avstängd för genomfart

Den 17 april kommer Va-driften börja byta ut trasiga vattenventiler till fastigheterna på Eddavägen 31,33,37 samt 46,48,50. Under arbetet kommer Eddavägen vara avstängd för genomfart för fordonstrafik. Vattnet kan komma att stängas av under kortare tider för omkoppling.

Var pågår arbetet?

Eddavägen 31,33,37 samt 46,48,50.

När pågår arbetet?

Arbetet startar 2023-04-17 och beräknas vara klart under slutet av maj månad

Så påverkar det dig

Vid arbetet vid berörd fastighet kommer Eddavägen vara avstängd för genomfart för fordonstrafik. Gående drabbas inte av denna avstägning.

Vi kommer behöva stänga av vattnet när omkoppling sker och det drabbar Eddavägen 23-43 samt 36-54.

Syftet med arbetet

Arbetet görs för att kunna säkerställa att vattenleveransen till berörda fastigheter fungerar.

Senast uppdaterad: 26 april 2023