• Startsida
  • / Arbeten under vecka 1 med en vattenledning längs Drabantgatan
Åtgärdat

Arbeten under vecka 1 med en vattenledning längs Drabantgatan

Kommunen utför arbeten under vecka 1 med en vattenledning längs Drabantgatan, vid utfarten till Husarvägen. Ett körfält är avstängt vilket ger begränsad framkomlighet. Trafik som kommer från Väsby Centrum når Husarvägen via Älvgatan.

Drabantgatan ombyggnad
Senast uppdaterad: 9 februari 2023