Pågående arbete

Arbeten på Drabanttorget

Kommunen börjar nu att göra i ordning Drabanttorget intill Väsby centrum, Sveafastigheters höghus och delar av Drabantgatan.

Drabanttorget kommer att få nya markbeläggningar och planteringsytor samt kompletteras med belysning och möblering. Vi räknar med att torget står färdigt efter årsskiftet 2022/2023.

Under tiden arbetena pågår kommer Drabanttorget att vara avstängt och framkomligheten längs Drabantgatan kommer att påverkas. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar. Entréerna till Sveafastigheters hus kommer att vara tillgängliga.

Mer information om finplaneringen i Fyrklövern hittar du på Fyrklöverns webbplats.

Karta över området där finplanering pågår.

I mitten på september börjar finplaneringsarbetet på Drabanttorget, som är markerat med rött på kartan. De blåmarkerade gatorna och torgen visar de platser där det kommer att pågå finplaneringsarbete de kommande åren. Hela området uppskattas vara klart år 2025.

Senast uppdaterad: 21 september 2022