• Startsida
  • / Arbete med vatten och avlopp i Vällstavägen
Pågående arbete

Arbete med vatten och avlopp i Vällstavägen

Arbeten med VA-ledningar pågår i Vällstavägen mellan Vitklövergatan och Eds sjöväg. Detta påverkar framkomligheten. Arbetena beräknas pågå i tre veckor, till månadsskifte september/oktober. Skyltning på plats visar hur gång- och biltrafik ska ta sig förbi arbetsområdet.

Senast uppdaterad: 12 september 2022