• Startsida
  • / Arbeten i Bäckparken och på delar av Daggstråket
Pågående arbete

Arbeten i Bäckparken och på delar av Daggstråket

Finplaneringen av Fyrklövernområdet fortsätter. Under augusti börjar arbetet med att färdigställa Bäckparken söder om Vittraskolan.

I Bäckparken kommer det bland annat att byggas en helt ny lekpark. Arbeten kommer även att ske på delar av Daggstråket väster om skolan. Ytorna beräknas bli färdiga till våren 2023.

Under tiden arbetena pågår kommer Bäckparken att vara avstängd och framkomligheten längs Daggstråket påverkas. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar.

Mer information om finplaneringen i Fyrklövern

Kartbild över området Fyrklövern i Upplands Väsby. Vissa gator och torg är blåmarkerade för att visa de platser där det kommer pågå finplaneringsarbete.

Under augusti börjar finplaneringsarbetet i Bäckparken och på delar av Daggstråket. De blåmarkerade gatorna och torgen visar de platser där det kommer pågå finplaneringsarbete de kommande åren. Hela området uppskattas vara klart år 2025.

Senast uppdaterad: 21 december 2022