Pågående arbete

Lagning av potthål

Under vecka 21 påbörjar arbetet med att laga potthålen mer permanent efter vinterns provisoriska lagningar med grus.

Under maj månad börjar arbetet med att laga potthålen som finns i kommunen. Arbetet med att laga hålen kommer att utföras av kommunens entreprenör. Detta gäller på alla vägar som kommunen ansvarar för.

Potthål eller andra skador på beläggningar som utgör risk för trafikanter lagas löpande under hela året.

Det är viktigt att anmäla potthål och vi uppskattar alltid att få in de uppgifterna från Väsbyborna. Om du upptäcker ett potthål eller andra skador på våra gator kan du anmäla det direkt till kommunen.

Felanmälan av gator och utemiljöer

Senast uppdaterad: 23 maj 2022