• Startsida
  • / Reparationsarbetet av dammen vid Blå parken pausas och fylls tillfälligt med vatten
Pågående arbete

Reparationsarbetet av dammen vid Blå parken pausas och fylls tillfälligt med vatten

Upprepade försök har gjorts för att reparera dammen och få den tät, men dessa har inte gett önskat resultat. Inför kommunens 70-årsfirande i juni kommer dammen tillfälligt fyllas med vatten. På sikt behöver dammen omformas.

Reparationsarbetena i dammen pausas tills vidare. Upprepade försök har gjorts för att reparera dammen och få den tät, men dessa har inte gett önskat resultat. Inför kommunens 70-årsfirande i Blå parken kommer dammen att iordningsställas och tillfälligt fyllas med vatten. På sikt behöver dammen omformas för att klara perioder av torka utan att kräva påfyllnad av färskvatten. Kommunen tar därför ett omtag utifrån nya kunskaper och förutsättningar och ser över alternativ för hantering av dammen

Senast uppdaterad: 6 maj 2022