• Startsida
  • / Arbeten på Blå torget och Drabantgatan
Pågående arbete

Arbeten på Blå torget och Drabantgatan

Nu påbörjas arbetena med att färdigställa Blå torget och delar av Drabantgatan, som beräknas stå klara under hösten 2022.

Under tiden arbetena pågår kan framkomligheten i området påverkas. Arbetena kommer påverka framkomligheten på Blå torget, Drabantgatan och vid centrums södra ingång. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar.

Mer information om finplaneringen i Fyrklövern hittar du på upplandsvasby.se/fyrklovern

Senast uppdaterad: 25 april 2022