• Startsida
  • / Virastigen avstängd - ny tillfällig byggväg i Wijk Oppgård
Pågående arbete

Virastigen avstängd - ny tillfällig byggväg i Wijk Oppgård

Virastigen är avstängd i båda riktningar mellan Eggebyvägen och Viravägen. En tillfällig byggväg mellan Almungevägen och Viravägen har anlagts för omledning av trafiken under gata och VA-arbeten i området kring Viravägen.

Kartbild markerad med den tillfälliga vägen mellan Almungevägen och Viravägen

Använd enbart bild i servicemeddelande om det förstärker texten. Glöm inte att fylla i en beskrivande alt-text.

Byggvägen beräknas kunna användas som infart till bostadsområdet under hela byggtiden och för trafik till förskola och skola fram till våren 2022 då byggarbeten med nya Viraskolan startar.

Föräldrar som hämtar/lämnar barn kommer då att hänvisas till infart via Tunavägen/Brunnbyvägen som leder till en provisorisk parkering söder om skolan. Den vägen kan med fördel användas redan idag.

Arbetsområdet kan komma att variera under projektets gång och trafikanter ombeds vara uppmärksamma på förändringar i området och anpassa hastigheten där efter.

Vi ber om att respektera avgränsningar och följa anvisningar för allas säkerhet.

Läs mer om byggprojekten i Wijk Oppgård.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022