• Startsida
  • / Arbeten med dammen i Blå parken under 2021/2022
Pågående arbete

Arbeten med dammen i Blå parken under 2021/2022

Arbetena med dammen i Blå parken fortsätter under vintern 2021/2022.

Fortsatt läcksökning och täthetskontroller utförs i dammen i Blå Parken vid Väsby centrum. Kontinuerliga reparationsarbeten har utförts och kommer fortsätta då väderlek tillåter. Arbetena fortsätter under våren 2022. Under tiden arbetena utförs kommer delar av bryggdäcket och delar av parken närmast dammen vara avstängda.

Senast uppdaterad: 8 december 2021