• Startsida
  • / Arbeten i korsningen Ekebovägen/Kapellvägen
Pågående arbete

Arbeten i korsningen Ekebovägen/Kapellvägen

Under vecka 19-23 kommer det att ske arbeten i korsningen Ekebovägen/Kapellvägen vid infarten till Circle K. Dessa arbeten kommer att ske i etapper och innebär att körfält kommer stängas av och trafiken regleras med trafiksignaler.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021