• Startsida
  • / Avstängning av gång- och cykelväg från Ekebovägen till övergångsstället vid Hotellvägen
Pågående arbete

Avstängning av gång- och cykelväg från Ekebovägen till övergångsstället vid Hotellvägen

Torsdagen den 29 april kommer gång- och cykeltrafik att ledas om. Denna omledning gäller till dess att de nya gång- och cykelbanorna öppnar i slutet på juni.

Kartbild över alternativ gång- och cykelväg Ekebovägen till Hotellvägen under avstängning vid byggarbeten.

Kartbild över alternativ gång- och cykelväg Ekebovägen till Hotellvägen under avstängning vid byggarbeten.

Senast uppdaterad: 27 april 2021