• Startsida
  • / Avverkningsområdet utvecklas till blommande gräsmark och blandskog
Pågående arbete

Avverkningsområdet utvecklas till blommande gräsmark och blandskog

Nu påbörjar vi utvecklingen av naturen i och utanför avverkningsområdet i Runby!

Delen utmed Runbyspåret kommer att återställas till åkermark med blommande växlighet. Delen mot kraftledningsgatan kommer att utvecklas till en blandskog. Skogar med en blandning av barr och lövträd är mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar som till exempel torka, vind, brand och angrepp från skadeinsekter.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Arbetet kommer att pågå mellan april - december.

Läs mer i informationsbladet om utveckling av avverkningsområdet Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Kartbild över avverkningsområdet
Senast uppdaterad: 16 april 2021