• Startsida
  • / Gång- och cykelvägen längs Mälarvägen i höjd med Stallgatan stängs av
Pågående arbete

Gång- och cykelvägen längs Mälarvägen i höjd med Stallgatan stängs av

Måndag 12 april till och med onsdag 14 april kommer gång- och cykelvägen längs med Mälarvägen, i höjd med parkeringsgaraget vid Stallagatan 8-16, att vara stängd för gång- och cykeltrafik.

Fotgängare och cyklister får istället svänga av innan parkeringsgaraget och ta Stallgatan.

Skiss över alternativ väg för fotgängare och cyklister längs Mälarvägen

Skiss över alternativ väg för fotgängare och cyklister längs Mälarvägen

Senast uppdaterad: 8 april 2021