Pågående arbete

Suez byter namn till PreZero

Under de närmsta veckorna kommer kommunens avfallsentreprenör Suez att byta namn till PreZero. Namnbytet kommer inte att påverka avfallshanteringen i kommunen.

Bytet kommer att pågå under några veckor. De avfallhanteringsbilar som finns kommer att få en ny logotyp. Även personalen kommer att få nya logotyper på sina kläder. Det kommer annars att vara samma personal som tidigare.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021