• Startsida
  • / Naturvårdskötsel utmed Bryggerivägen
Åtgärdat

Naturvårdskötsel utmed Bryggerivägen

Vecka 4 kommer det påbörjas en skötselinsats på träd längs med Bryggerivägen.

Mindre träd kommer att tas ned runt grövre ekar och tallar för att gynna deras livsförutsättningar. Även riskträd och olägenheter mot verksamhetsområdet kommer att ses över.

Arbetet kommer att pågå mellan vecka 4 och 7.

Kartbild över Bryggerivägen
Senast uppdaterad: 11 mars 2021