• Startsida
  • / Trygghetsåtärder på Travgatan
Åtgärdat

Trygghetsåtärder på Travgatan

Den gamla asfaltsplanen vid Travgatan blir parkyta.

På Travgatan utför vi trygghetsåtgärder i form av att riva den gamla asfaltsplanen med sitt trasiga staket. Det kommer även att fyllas på med ny fukthållande jord så att vi kan skapa en gräsyta som ger en sammanhållen yta längs med Smedbyvägen. Detta ska ge en öppen och inbjudande parkkänsla gentemot vår lekplats som ligger här.

Vi kommer även fortsätta med att kronhöja träden, samt glesa ur buskagen. Arbetet är pågående just nu.

Kartbild över asfaltsytan vi Travgatan där åtgärder kommer att göras för att höja tryggheten
Senast uppdaterad: 11 mars 2021