Åtgärdat

Återställning asfalt Fresta

Infarten till Brännskogsvägen och anslutande gång- och cykelbana återställs.

Den 1/12 kommer asfalten efter tidigare gatubelysningsarbetet vid infarten till Brännskogsvägen samt på gång-och cykelbanan närmare bron att återställas.

Kartbild över området som återställs med ny asfalt.
Senast uppdaterad: 2 december 2020