Åtgärdat

Arbeten på Bondens väg

Arbeten under vecka 45-47 på Bondens väg i Eds allé.

Under veckan kommer det påbörjas arbeten på gång- och cykelvägen i Eds allé, vid namn Bondens väg. Vägen kommer bland annat att breddas och förse med bommar och stenar för att förhindra biltrafik.

Arbetet förväntas att pågå till och med den 20 november, vecka 47.

Arbeten på Bondens väg under vecka 46 och 47.
Senast uppdaterad: 11 mars 2021