• Startsida
  • / Övergångsställe på Husarvägen stängs
Åtgärdat

Övergångsställe på Husarvägen stängs

I vecka 46 (9-13 november) kommer arbeten med att färdigställa östra Husarvägen att börja.

Övergångsstället längst söderut på Husarvägen, mot den tillfälliga rondellen kommer att stängas.

Gående som ska till busshållplatsen vid Vilundahallen kommer under stängningstiden att få gå upp till övergångsstället längre norrut på Husarvägen.

Gående som kommer söderifrån och tar övergångsstället på Hotellvägen behöver också gå runt för att komma till busshållplatsen då del av gångbanan är avstängd.

Arbetena kommer att pågå i cirka två veckor.

Karta med markering där övergångsställen stängs av. Området anges i brödtexten.

Observera att kartan inte exakt återger hur det verkligen ser ut på platsen.

Senast uppdaterad: 28 september 2021