• Startsida
  • / Del av Särimnervägen får ny asfalt
Åtgärdat

Del av Särimnervägen får ny asfalt

Delar av Särimnervägen får ny asfalt och trottoarerna renoveras med nya kantstenar.

Vecka 36 fortsätter arbetet på Särimnervägen med att byta ut kantstenarna inför asfalteringen av gatan.

Beräknas vara färdigställt i mitten av oktober.

Kartbild över Särimnervägen som får ny beläggning.

Vi vill passa på att be fastighetsägare med buskar utmed fastighetsgränsen att se över sina buskar och klippa ner dem om de växer ut över fastighetsgränsen, detta för att förenkla arbetet för vår entreprenör samt säkerställa att trottoaren får rätt bredd.

Illustrerad bild över buskage vid fastighetsgräns.
Senast uppdaterad: 19 januari 2021