• Startsida
  • / Del av Stockholmsvägen, Väsbyvägen och Almungevägen får ny asfalt
Pågående arbete

Del av Stockholmsvägen, Väsbyvägen och Almungevägen får ny asfalt

Under vecka 22 kommer delar av Stockholmsvägen, Väsbyvägen och Almungevägen att få ny asfalt.

Arbetet bedrivs i och i anslutning till korsningen vid Hammarby apotek och kommer att utföras kvällstid mellan kl. 19-06, med start måndag 25/5. Under tiden då arbete utförs kommer trafikvakter att finnas på plats för att dirigera trafiken. Återställning av väglinjer och markeringar för övergångsställen kommer att ske preliminärt under vecka 23-24.

Kartbild över Almungevägen, Väsbyvägen och Stockholmsvägen som får ny asfalt.
Senast uppdaterad: 20 maj 2020