• Startsida
  • / Återvinningsstationen på Anevägen tas bort
Pågående arbete

Återvinningsstationen på Anevägen tas bort

Den 29 maj stängs återvinningsstationen på Anevägen i Odenslunda. Textilbehållaren från Human Bridge har redan tagits bort.

Stationen tas bort då vi kommer att färdigställa arbetet med Edda Fornpark och återskapa parkeringen intill, där återvinningsstationen står idag.

Välkomna till någon av de andra återvinningsstationerna. De två närmaste stationerna i närheten av Anevägen finns längs med Sandavägen.

Förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer på Väsbykartanlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 26 maj 2020