Pågående arbete

Hagtornsvägen får ny asfalt

Under vecka 22 kommer Hagtornsvägen att få ny asfalt.

Under tiden då arbete utförs kommer trafikvakter att finnas på plats för att dirigera trafiken. Diverse förarbeten såsom tillgänglighetsanpassning av övergångsställe utförs vecka 21. Återställning av markeringar för övergångsställen kommer preliminärt att ske under vecka 23-24.

Kartbild över Hagtornsvägen
Senast uppdaterad: 26 maj 2020