• Startsida
  • / Borttagen avspärrning på Eddavägen/Rosendalsvägen
Åtgärdat

Borttagen avspärrning på Eddavägen/Rosendalsvägen

Under byggtiden på och vid Eddavägen och fastigheten intill Odenskolan har avspärrningen i korsningen Eddavägen och Rosendalsvägen tagits bort.

Under byggtiden på och vid Eddavägen och fastigheten intill Odenskolan har avspärrningen i korsningen Eddavägen och Rosendalsvägen tagits bort, för att byggtrafiken och trafiken till skolan ej ska behöva störa varandra. När allt arbete i området är klart kommer avspärrningen att återmonteras igen.

Kartbild över borttagen avspärrning på Eddavägen och Rosendalsvägen.
Senast uppdaterad: 27 april 2021