Åtgärdat

Del av Sandavägen rustas

Vecka 25 påbörjas arbetet med att renovera del av Sandavägen, från korsningen med Stockholmsvägen till Vatthagsvägen.

Sträckan får ny asfalt samt övergångsställen tillgänglighetsanpassas samt en generell översyn av dåliga kantstenar sker.

Arbetet beräknas pågå i 4 veckor.

Framkomligheten kommer att bli begränsad, välj om möjligt annan väg.

Obs! att de befintliga busshållplatserna kommer att flyttas längre österut längs Sandavägen.

Senast uppdaterad: 9 september 2019