En tryggare kommun

Väsbys företagare bjuds in till nätverk och samverkan i arbetet för en tryggare kommun.

En symbol för ett tryggare Väsby i form av en droppe och ett hjärta i mitten.

Upplands Väsby kommun önskar stärka upp krishantering tillsammans med säkerhetsansvariga på företag. Dessutom kan du som företagare delta i arbetet för en tryggare kommun genom regelbunden rapportering av olika händelser.

Välkommen att bidra, tillsammans skapar vi ett tryggare Väsby!

Kommunen vill skapa ett nätverk med representanter från näringslivet i Upplands Väsby. I första hand med representanter från företag som har eller kan få en betydande roll vid en kris eller annan allvarlig säkerhetshotande händelse. Hotet kan vara riktat mot kommunen som helhet eller direkt mot näringsidkarens verksamhet.

 

Kommunens utgångspunkt är det geografiska områdesansvaret som innebär att kommunen ska säkerställa att samordningen fungerar mellan de olika aktörer inklusive näringslivet som finns inom kommunens geografiska område. Samordning gäller både i det förberedande skedet, under en pågående och efter en avslutad kris, samhällsstörning eller extraordinär händelse.

Kontakt: nätverk för krishantering

Vill du veta mer, kontakta kommunens säkerhetschef Mats Johansson.

E-post till Mats Johansson

Är du eller dina medarbetare ute och rör er mycket i kommunen? Har du företag i ett område där det rör sig mycket folk eller är du fastighetsägare? Dina ögon, öron och tankar är viktiga i trygghetsarbetet för en aktuell uppdatering av lägesbilden över olika områden i Väsby.

Utgår från metoden – Effektiv samordning för trygghet (EST)

I Upplands Väsby arbetar vi sedan 2019 med metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Metoden grundar sig i att kommunen tillsammans med polis och kommunala bostadsbolaget varje vecka tar fram en gemensam lägesbild över händelser i den offentliga miljön. Här samlar vi alla rapporter som kommer till polis, kommun och Väsbyhem. Vi fångar också upp händelser från kollektivtrafik, räddningstjänst och ett antal privata aktörer som är med och bidrar. Utifrån lägesbilden styr vi våra trygghetsskapande resurser och tillser att de är där de behövs som mest.

Kontakt: effektiv samordning för trygghet (EST)

Kontakta kommunens brottsförebyggande strateg Caroline Ankarström så berättar hon mer.

E-post till Caroline Ankarström

Senast uppdaterad: 31 januari 2024