• Startsida
  • /  Mörk gång- och cykelbana får belysning

 Mörk gång- och cykelbana får belysning

Gång- och cykelbanan utmed Frestavägen och Sandavägen i Upplands Väsby kommer att få gatubelysning. Åtgärden är en del av det fortsatta arbetet med att förbättra tryggheten för Väsbybor.

Gång- och cykelbana utmed Sandavägen.

Gång- och cykelbanan utmed Frestavägen och del av Sandavägen (bilden) ska få belysning. Foto: Daniel Jansson

Beslutet togs vid måndagens kommunfullmäktige efter att en Väsbybo lämnat in ett förslag om gatubelysning utmed Frestavägen och Sandavägen.

Avsändaren har i sitt förslag påpekat att det är ”becksvart” längs gång- och cykelbanan under höst och vinter. Han får medhåll av den politiska majoriteten som nu lägger till vägen i kommunens lista över prioriterade åtgärder i budgeten för 2023. Beslutet innebär att kommunen installerar gatubelysning på gångvägen vid Frestavägen och del av Sandavägen.

Att åtgärda gång- och cykelvägar med belysning är viktigt ur en säkerhetsaspekt. Det är viktigt att folk vågar röra sig ute på gatorna. Ung som gammal ska känna sig trygg att röra sig i Väsby, oavsett vart de befinner sig, säger teknik- och fastighetsutskottets ordförande Roland Storm (VB).

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen antogs även en ny belysningsstrategi där trygghetsperspektivet är centralt. Strategin innehåller bland annat riktlinjer för hur belysningsåtgärder ska planeras på bästas sätt för att öka trygghetsupplevelsen.

Det grundläggande målet med strategin är att Väsby ska vara en plats med trygga och trivsamma utomhusmiljöer även när solen har gått ner. Vi vet av erfarenhet att trygghet och säkerhet försämras avsevärt när det saknas en välplanerad belysning. Belysningen av vår omgivning är en viktig del i arbetet med att skapa ett attraktivt Väsby, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

En medborgardialog med Väsbybor genomfördes under hösten 2022. Synpunkterna från denna har varit viktiga inspel i belysningsstrategin.

Belysningsstrategin (Ärende 6 i kommunfullmäktiges handlingar) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 september 2023