• Startsida
  • / Utredning om Vilundabadets framtid fortsätter

Utredning om Vilundabadets framtid fortsätter

Sedan oktober 2022 har kommunen utrett flera olika alternativ för hur man ska kunna behålla och rusta upp Vilundabadet inför framtiden. Nu har kultur-och fritidsnämnden och teknik- och fastighetsutskottet tagit beslut om inriktning framåt.

Bild på Vilundabadets entré

Vilundabadet är en viktig plats för Väsbyborna, föreningslivet och skolornas simundervisning. För att simhallen ska kunna användas i många år framöver kommer en utredning om hur Vilundabadet ska renoveras att göras.

I utredningen kommer även en ny simträningsanläggning i anslutning till Vilundabadet att undersökas. Utredningen kommer pågå under 2023.

Arbetet med Vilundabadet fortsätter under 2023 och presenteras för kommunstyrelsen i början av 2024 för beslut om hur arbetet ska genomföras.

Senast uppdaterad: 17 maj 2023