• Startsida
  • / Tidigare driftstörning för telefoni och webbplatser

Tidigare driftstörning för telefoni och webbplatser

Under onsdagen hade kommunens internetleverantör problem som påverkade vår telefoni och våra webbplatser.

Kommunens logotyp.

Det innebar att det under en längre period inte gick att ringa till kommunen via Väsby Direkt. Kommunens webbplats var svårt att nå liksom våra e-tjänster. Vi beklagar om det gjort det svårt att komma i kontakt med oss på kommunen eller använda våra tjänster. Leverantören har åtgärdat problemet och nu är det åter möjligt att ringa kommunens via Väsby Direkt och besöka kommunens webbplatser.

Kontaktuppgifter till Väsby Direkt

Telefon: 08-590 970 00
E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 21 mars 2023