• Startsida
  • / Nytt projekt sparar dricksvatten åt Väsbyborna

Nytt projekt sparar dricksvatten åt Väsbyborna

Upplands Väsby kommun och Wäsby Golf anlägger en våtmark för att hushålla med vattnet. Tack vare satsningen sparar Väsby dricksvatten och gynnar växt- och djurliv.

En grävmaskin bearbetar jorden på platsen för den nya våtmarken.

Arbetet pågår för fullt ute vid Wäsby Golf där den nya våtmarken ska anläggas.

Upplands Väsby kommun och Wäsby Golf samarbetar för att hushålla med dricksvattnet. Genom att anlägga våtmark, lika stor som två fotbollsplaner, får golfklubben ett magasin för uppemot 21 000 kubikmeter vatten.

Det här är en enorm vinst för vår växande kommun. I ett varmare klimat med längre torrperioder behöver vi hushålla bättre med dricksvattnet. Våtmarkerna bidrar till att återställa balansen i naturen, säger Margareta Hamark (L) som är ordförande i klimat- miljö- och hållbarhetsutskottet.

Magasinet samlar dagvatten och ytligt grundvatten som under torra perioder kan användas till bevattning av gräsytorna. Vattnet räcker även till hjortarna vid Eggeby fornpark. Samtidigt sparas det dricksvatten som tidigare togs från kommunala vattenledningsnätet och som motsvarade årsförbrukningen för cirka 120 hushåll.

Vattenfrågan är väldigt viktig för oss. Vi är glada över att vi tillsammans med Upplands Väsby kommun har fått den här möjligheten att värna viktiga naturvärden och dricksvattnet för Väsbyborna genom större egen vattenhushållning, säger Jacob Selander som är kanslichef för Wäsby Golf.

Projektet finansieras till 90 procent med statliga bidrag som fördelas via länsstyrelsen. Kommunen har hjälpt Wäsby Golf att söka det statliga stödet och bidragit till att gestalta våtmarken. Golfklubben leder anläggningsdelen av projektet och våtmarken kommer till största del att ligga på golfklubbens mark.

Våtmarken bidrar till att öka biologisk mångfald i landskapet. Vi ser också att vattnet ger en positiv effekt på friluftslivet. Besökarna till golfbanan och vilthägnet Eggeby fornpark kommer nu att få ännu fler fina naturupplevelser, säger kommunens naturförvaltare Henrik de Joussineau.

Anläggningsarbetet pågår under vintern och våren, men till sommaren räknar man med att magasinet ska generera vatten till golfbanan.

Upplands Väsby kommun jobbar med flera liknande projekt. Till exempel har en del av den tidigare torrlagda våtmarken i Sandadalen återvätats och nu blivit det populära friluftsområdet Sanda våtmark. Åtgärden bidrar till att torvmarken begränsas från att frigöra växthusgaser, att områdets växt- och djurliv gynnas samt att det blir bättre vattenkvalitet i sjön Norrviken.

Våtmarker hjälper oss att minska klimatutsläpp, rena vatten, lagra vatten och förebygga översvämning. De har stor betydelse för kommunens och Sveriges miljöarbete och de globala målen för hållbar utveckling, säger Henrik de Joussineau.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023