• Startsida
  • / Anstånd med fakturor från kommunen

Anstånd med fakturor från kommunen

Väsbybor som ibland har svårt att få pengarna att räcka till kan vid behov begära uppskov med att betala räkningar från kommunen.

Bild på Upplands Väsby kommuns kommunvapen.

I det ekonomiska läge som Sverige och Väsbys befolkning befinner sig i med inflation, stigande priser och högre räntor kan det ibland finnas behov av att få vänta med betalningen av vissa fakturor. Många har drabbats hårt av de stigande priserna och därför vill vi uppmärksamma Väsbyborna om möjligheten att, vid behov, skjuta på sina betalningar av fakturor från kommunen.

Möjligheten att få anstånd med betalning gäller inom alla områden av offentlig service. Det kan till exempel handla om fakturor för barnomsorg, hemtjänst, vård på särskilt boende, bygglov eller avfall. Det är också möjligt att lägga upp en avbetalningsplan.

På kommunens webbplats finns information om hur du går tillväga för att begära anstånd med betalning av fakturor från kommunen.

Information om kommunens rutiner för anstånd: upplandsvasby.se/anstand

Senast uppdaterad: 10 februari 2023