• Startsida
  • / Insatser för att minska matsvinn

Insatser för att minska matsvinn

Väsby skola arbetar kontinuerligt med att minska maten som slängs.

Riva morötter i en skål och i bakgrunden syns flera skålar med grönsaker.

Foto: Compass Group

Den 29 september är det internationella matsvinnsdagen. Dagen initierades av FN för tre år sedan som åtgärd för att minska matsvinn. På Väsby skola pågår arbetet med att minska matsvinnet kontinuerligt.

En del i arbetet är att påminna elever om att hämta mat flera gånger och att ge exempel på hur mycket mat man kan börja med. Väsby skola har också pedagogiska luncher då personalen äter med eleverna. Under luncherna diskuteras matsvinn och miljö.

Vi arbetar mycket med budskap i matsalen och bilder som tydliggör hur matsvinnet ska sorteras och under våra pedagogiska luncher uppstår flera intressanta och givande diskussioner. Eleverna gör ett väldigt bra jobb med att inte ta mer mat än de orkar äta upp. Vilket innebär att matsvinnet blir mindre, säger Johan Segerfeldt rektor på Väsby skola.

Vissa maträtter resulterar i mer matsvinn än andra. Mest matsvinn blir det från bufféer och från mat som är populär som till exempel tacos.

När det serveras mat som många elever tycker om kan vi se att eleverna tar större portioner. Då blir också matsvinnet många gånger mer. Vi brukar påminna eleverna om att det går bra att hämta mat flera gånger, säger Johan.

Matsvinnet från skolorna i Väsby tas om hand och omvandlas till biogas och biogödsel.

En vit vägg med fyra tavlor med svart ram. I tavlorna finns bilder på hur matavfallet ska sorteras.

Foto: Compass Group

Senast uppdaterad: 29 september 2022