• Startsida
  • / Ökat intresse för Väsby Nya Gymnasium

Ökat intresse för Väsby Nya Gymnasium

Väsby Nya Gymnasium märker av ett ökat söktryck till skolan. Den positiva uppgången sker efter framgångsrika åtgärder mot oroligheter vid stationsområdet och Messingen.

Skylt inifrån Messingen. På skylten står det Väsby Nya Gymnasium.

Kommunala VNG hade under perioden 2011-2017 en ökning av andelen sökande elever till gymnasieprogrammen. Därefter sjönk antalet sökande drastiskt. Efter vinterns första omgång i gymnasievalet ser skolan på nytt ett växande intresse från elever att välja VNG. Det sker samtidigt som antalet oroshändelser vid stationsområdet halverats på ett år. Polisen har dessutom tagit bort stationsområdet från länslistan över platser där det förekommer öppen droghandel.

Jag tror att den positiva utvecklingen med ökad trygghet runt stationsområdet och trygghetsstärkande åtgärder inne i Messingen har gett resultat som även ungdomar i Väsby märker av. Det är naturligtvis glädjande att fler kan tänka sig att gå på VNG och vi står rustade för att ta emot fler elever än på länge, säger utbildningsnämndens ordförande Per-Erik Kanström (M).

Jämförbar statistik över första- till tredjehandsval visar att intresset för VNG sjönk från 299 sökande år 2018 till 221 förra året. I vinterns första omgång av gymnasievalet har antalet sökande stigit till 325.

För skolan fortsätter arbetet med att marknadsföra skolan. De elever som har sökt skolan bjuds in att träffa sina blivande lärare på öppet hus 5 maj. Skolan hoppas också att intresserade tar vara på möjligheten att få vara ”elev för en dag” på skolan.

Vår skola har alltid varit lugn och trygg. Däremot har den fått ett rykte om sig att vara stökig utifrån den problematik som funnits kring Messingen och stationsområdet. Jag tror att den som besöker skolan kommer att bli överraskad av hur lugnt det är och vilken härlig stämning som finns bland elever och personal, säger VNG:s rektor Homar Kadir.

Fakta om Väsby Nya Gymnasium

Väsby Nya Gymnasium är en kommunal gymnasieskola med cirka 500 elever och 50 lärare. Skolan har sina lokaler i Messingen. Där finns också en multihall där många av idrottsutbildningarna håller till. VNG har på senare år satsat mycket på idrottsutbildningar. Konceptet är att eleven kan kombinera någon av fyra teoretiska utbildningarna – samhälle, ekonomi, natur och teknik – med nationella eller lokala idrottsutbildningar. Bland de sökande i årets gymnasieval finns det ett stort intresse för idrottsutbildningar inom innebandy, hockey och simning. Skolan har dessutom nu märkt av ett tillräckligt stort intresse för att starta fotbollsutbildning till hösten.

Senast uppdaterad: 11 april 2022