• Startsida
  • / Kommunen avråder från besök på äldreboenden

Kommunen avråder från besök på äldreboenden

Avrådan för besök till kommunens äldreboenden beror både på bekräftade fall av covid och för att minska smittspridningen.

En färgplatta i ceris med ett utropstecken i mitten och förstoring av coronaviruset.

Smittspridningen av covid-19 ökar i Stockholms län och även lokalt i Upplands Väsby. På Lavendelgården och Hedvigsgården har bekräftade fall av covid-19 nyligen upptäcks.

Då smittspridningen ökar avråder kommunen från att besöka anhöriga som bor på äldreboenden. Beslutet om avrådan togs fredag 14 januari och gäller för samtliga kommunala boenden. Boenden som drivs i privat regi har blivit informerade om beslutet.

Avrådan från besök gäller från och med 14 januari och fyra veckor framåt. Vid behov kommer det att förlängas ytterligare.

Är det svårt att hålla direktkontakt med en anhörig kan personalen hjälpa till att svara på frågor. Samtliga av de kommunalt drivna äldreboendena i kommunen har även Ipads så att det är möjligt att ha kontakt med anhöriga via Facetime, Skype eller liknande kanaler. Kontakta respektive boende när du vill komma i kontakt med din anhörig.

Tack för att du som har närstående på ett äldreboende väntar med att besöka dina anhöriga.

Information om rutiner som gäller för besök till kommunens äldreboenden och LSS-boenden.

Senast uppdaterad: 14 januari 2022