• Startsida
  • / Förenklad tjänst för fastställande av föräldraskap

Förenklad tjänst för fastställande av föräldraskap

Från den 1 januari 2022 öppnar Skatteverket möjligheten att bekräfta föräldraskap via en enkel e-tjänst.

Två händer håller om två små bebisfötter

Gifta par som får barn fastställs automatiskt som föräldrar. Är man inte gift behöver föräldraskapet fastställas. Från den 1 januari 2022 kan man anmäla föräldraskap via en e-tjänst som kan användas inom 14 dagar från barnets födelse.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad samtidigt.

Övriga villkor är att:

  • den som har fött barnet vet vem den andra föräldern är
  • föräldrarna är folkbokförda i Sverige
  • de har svenska personnummer och bank-id

Har det gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse, eller om man inte använder tjänsten, kan man istället få hjälp med att göra en föräldraskapsbekräftelse hos Familjerättsbyrån i kommunen.

Information på kommunens webbplats om fastställande av faderskap/föräldraskap

Senast uppdaterad: 28 december 2021