• Startsida
  • / Arbetslösheten minskar i Upplands Väsby

Arbetslösheten minskar i Upplands Väsby

Arbetsförmedlingens siffror visar att Upplands Väsby är enda kommun i Stockholms län där arbetslösheten för november 2021 är lägre i förhållande till 2019 under samma period.

En unga man står bakom en bänk i ett restaurangkök, några tallrikar med mat är placerade framför honom. En ung kvinna står på andra sidan bänken och väntar på att leverera beställningen.

Bild: Most Photos

Statistiken gäller inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen mellan 16 – 64 år, till och med november 2021. Den visar att Upplands Väsby är den enda kommunen i Stockholms län som i förhållande till november 2019 sänker sin arbetslöshet, detta med 0,1%. I Stockholms län ingår 26 kommuner.

Dessutom har Upplands Väsby minskat arbetslösheten under 2021, från januari till november med 1,9%. Det motsvarar 525 personer. Det är endast tre andra kommuner i Stockholms län som har sänkt sin arbetslöshet mer än Upplands Väsby under samma period.

Det är glädjande att se att arbetslösheten går ner såväl nationellt, regionalt som lokalt. Det har varit och är fortsatt tufft för både Väsbybor och företag i pandemin. Det är viktiga steg vi nu ser med minskad arbetslöshet i kommunen. Vi fortsätter nu vårt långsiktiga arbete med att minska arbetslösheten i Väsby och ge förutsättningar för ökad tillväxt i näringslivet, säger Ann-Christine Frickner (C), ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott.

Arbetslösheten har under åren varit högre i Upplands Väsby än i flera av Stockholmskommunerna. För att minska arbetslösheten och i synnerhet arbeta med långtidsarbetslöshet i Upplands Väsby beslutade kommunfullmäktige 2020, om att satsa 20 miljoner kronor varje år under 2021­ – 2023. Detta för att stötta fler Väsbybor att komma i egenförsörjning genom arbete eller till studier. Satsningen kallas Väsby växlar upp. I satsningen ingår även att stödja det lokala näringslivets tillväxt.

Många som exempelvis jobbade inom service och handel drabbades snabbt och hårt när pandemin slog till. Extra tufft har det varit för unga som ofta får sina första jobb inom dessa branscher. Därför är det oerhört roligt att gruppen unga ryms inom statistiken som visar att arbetslösheten minskar. Men också att unga utan gymnasieexamen eller arbete, med hjälp av insatser kopplat till satsningen, får jobb alternativt återgår till skolan för att ta sin gymnasieexamen, säger Mikael Kampner projektledare för satsningen Väsby växlar upp.

Senast uppdaterad: 29 december 2021