• Startsida
  • / Kraftsamling för Arlandaregionens framtid

Kraftsamling för Arlandaregionens framtid

Staten måste satsa på infrastrukturen för att Arlandaregionen ska växa. Det anser Upplands Väsby och flera andra kommuner som ser möjligheter att skapa 55 000 nya arbetsplatser.

Järnvägsräls i en kurva.

Foto: Mostphotos

Fyra kommuner och Swedavia samarbetar för att påverka Arlandaregionens möjlighet att växa. Tisdag 30 november håller de ett frukostseminarium om tillväxten i regionen.

Vi i Arlandaregionen står redo att göra det som krävs för att vi och Sverige ska kunna konkurrera på den globala arenan. Men för att lyckas med tillväxten måste staten satsa på vägnätet och kollektivtrafiken, säger Oskar Weinmar (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

Målet är att regionen ska växa med Stockholm Arlanda Airport i centrum. I samarbetet ingår Swedavia, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och Knivsta.

En förbättrad infrastruktur i Arlandaregionen bedöms skapa förutsättningar för 62 000 nya bostäder och 55 000 nya arbetsplatser. Beräkningarna bygger bland annat på effekterna av en förbättring av E4 och Ostkustbanan.

Arlandaregionen har en viktig betydelse för Sverige och världen. Med sitt strategiska läge mellan Stockholm och Uppsala och närheten till Arlanda är vår region attraktiv att bo, leva och arbeta i. Vi vill vara med och påverka utvecklingen av regionen och Sverige, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Så behöver infrastrukturen förbättras:

  • Ostkustbanan får fler spår på sträckan Stockholm-Uppsala.
  • E4 får fler körfält, samt nya och fullt utbyggda trafikplatser.
  • Roslagsbanan förlängs till Arlanda.
  • Kopplingen mellan Märsta och Arlanda förstärks, samt till kringliggande flygplatsstad.

Vid seminariet medverkar representanter från rikspolitiken, näringslivet och Arlandasamarbetet.

Fakta om samarbetet Arlandaregionen

Arlandaregionen är ett samarbete mellan kommunerna Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna tillsammans med Swedavia. Visionen är att Arlandaregionen, med Stockholm Arlanda Airport i centrum, knyter samman den växande storstadsregionen Stockholm – Uppsala med attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Här bygger vi framtidens hållbara samhälle med en mångfald av människor och företag. Upplands Väsby kommun har ordförandeskapet för samarbetet under 2021-2022.

Senast uppdaterad: 23 november 2021