• Startsida
  • / Ny satsning för att minska det digitala utanförskapet hos äldre

Ny satsning för att minska det digitala utanförskapet hos äldre

Med den kostnadsfria tjänsten Digital hemguide satsar kommunen på att minska det digitala utanförskapet hos äldre.

En man sitter framför en dator och en kvinna lutar sig över honom bakifrån för att kika på skärmen

Många äldre saknar kunskap och praktiskt erfarenhet av internet och riskerar att stängas ute från många delar av samhället. Bristande digital kompetens kan leda till minskad delaktighet och inflytande i samhällslivet, men också till minskad självständighet.

Vi vill undvika att fler äldre hamnar i ett digitalt utanförskap. Det är viktigt att känna att ny teknik inte är ett hinder för att delta och självständigt fungera i samhället. Att få stöd av en person som kommer hem och visar hur internet fungerar, hur du betalar räkningar och hur du mejlar underlättar vardagen och minskar känslan av ensamhet hos äldre, säger Margareta Hamark (L), ordförande omsorgsnämnden.

Problemet med digitalt utanförskap har ytterligare aktualiserats i och med pandemins effekter där äldre hamnat i isolering på grund av bristande kunskaper kring digitala sociala verktyg, och samhällsviktiga funktioner som i allt större utsträckning digitaliseras.

Det känns otroligt viktigt att fånga upp denna grupp. Vi har precis genomfört en testperiod hos äldre som vi kommit i kontakt med genom lokala pensionärsföreningar och organisationer. Vi har fått väldigt fin respons och efterfrågan hos äldre att få hjälp med moderna teknik är stor, säger Mona Lindgren, avdelningschef för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Efter den positiva inledningen kör nu projektet med digital hemguide igång i större skala. Den som fyllt 70 år och bor i Upplands Väsby kan utan kostnad anlita den digitala hemguiden. Man kan till exempel få hjälp med att komma i gång med appar i smart-telefon, på surfplatta eller i dator, lära sig hur man söker efter information på internet och hur man ringer videosamtal. Tjänsten är till att börja med ett ettårigt projekt.

Så här bokar du den Digitala hemguiden

Senast uppdaterad: 24 november 2021