• Startsida
  • / Färre brott efter kamerabevakning

Färre brott efter kamerabevakning

Kamerabevakningen vid stationsområdet har under de senaste två åren bidragit till ökad trygghet och färre brott. Det visar kommunens utvärdering.

Vy över busstorget vid stationen i Upplands Väsby.

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun har satsat på ett flertal brottsförebyggande åtgärder vid stationsområdet. Sedan december 2019 används kamerabevakning vid busstorget som ligger granne med Messingen. Övervakningen har hjälpt polisen i samband med utredningar då man har kunnat ta del av bilder från kamerorna.

Vi kan se en positiv förändring och att våra trygghetsskapande åtgärder ger resultat. Vår övergripande bedömning är att kamerabevakningen i kombination med andra insatser har en positiv effekt. Därför fortsätter vi med kamerabevakningen och ser över hur vi kan utöka den, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

En jämförelse mellan januari-september 2020 och samma period 2021 visar på en minskning med 41 procent av antalet brottsrelaterade händelser. Rapporter som rör misstänkt narkotikahantering har minskat med 26 procent.

Även om vi inte ser förbättringar inom alla områden så vet vi att kameror i kombination med andra åtgärder skapar en bättre situation. Allt som kan bidra till färre negativa händelser är bra för kommunens invånare, säger brottsförebyggande strateg Emma Rauf-Otworowski.

Upplands Väsby kommun har vidtagit flera åtgärder för att öka tryggheten vid stationsområdet. Utöver kameror rör det sig om ökad närvaro av ordningsvakter och väktare samt en nära samverkan med polisen.

Läs mer om kommunens brottsförebyggande arbete

Senast uppdaterad: 22 november 2021