• Startsida
  • / Framgångsrikt projekt ger nyanlända jobb inom fem månader

Framgångsrikt projekt ger nyanlända jobb inom fem månader

Etableringslyftet skrev in sin första deltagare för tre år sedan och har sedan dess hjälpt närmare 360 personer i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner till egen försörjning. Framgångsreceptet är ett unikt arbetssätt och ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

En ung leende kvinna med rödfärgad scarf lindad som ett pannband iklädd huvtröja under en jeansväst.

Hager från Upplands Väsby, en av deltagarna i Etableringslyftet

Trots ökande långtidsarbetslöshet och begränsningar under pandemin fortsätter projektet visa enastående resultat.

För Upplands Väsby kommun är Etableringslyftet otroligt viktigt och prioriterat. Det här är ett bra exempel på hur kommuner på ett framgångsrikt sätt kan samarbeta för att arbetssökande ska nå egen försörjning, säger Ann-Christin L Frickner, (C) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott i Upplands Väsby kommun.

Deltagarna i projektet är nyanlända och andra utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden där majoriteten har kort skolgång bakom sig. Trots det har Etableringslyftet lyckats bidra till att 290 personer fått en anställning under de tre år som projektet pågått. 68 personer har kunnat gå vidare till utbildning med studiemedel.

Med rätt förutsättningar och arbetssätt går det att hitta lösningar för en målgrupp som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vårt arbete bygger på närhet till deltagarna, arbetsgivarna och de inblandade myndigheterna, det är den direkta orsaken till våra goda resultat, säger Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

Helhetsperspektiv och samarbete med företag

Etableringslyftets målgrupp har ofta behov av stöd från flera myndigheter och riskerar fastna i långtidsarbetslöshet om dessa inte samverkar. Projektet, som drivs med stöd från Europeiska Socialfonden, bygger framgången på det individuellt anpassade arbetssättet, samarbetet mellan Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner och samlokaliseringen med Arbetsförmedlingen - en absolut förutsättning för det goda resultatet.

Projektet har ett helhetsperspektiv på deltagarnas situation samtidigt som man har ett nära samarbete med ett stort antal arbetsgivare i regionen där man omsorgsfullt matchar deltagare och arbetsplats. Det gör placeringarna långsiktiga och leder till att deltagarnas kompetens tas tillvara, oavsett utbildningsnivå och kunskaper i svenska. Etableringslyftet stöttar också arbetsgivaren och deltagaren tillsammans, från första mötet och fortsatt under anställningen. Aktivt språkstöd gör det möjligt för deltagare att vara med i projektet även om de inte ännu hunnit att lära sig svenska. Under tiden lär de sig det svenska språket.

Evan fick jobb tack vare Etableringslyftet

En av de personer som deltagit i Etableringslyftet är Evan som bor i Väsby. Evan kom till Sverige för tre år sedan och har nu tack vare Etableringslyftet fått fast jobb på Mc Donalds.

Etableringslyftet är jättebra! säger Evan.

Intervju med Evan på Sveriges Radio P4 Stockholm. Länk till annan webbplats.
Möt Hager och Evan, några av deltagarna i projektet. Länk till annan webbplats.


Fakta om Etableringslyftet

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt som drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner med stöd av Europeiska Socialfonden ESF.

I satsningen Väsby växlar upp är Etableringslyftet en av flera samarbetspartner för att öka arbetssökande Väsbybors möjlighet till egenförsörjning genom studier, praktik eller arbete.

Läs mer om Etableringslyftet samt satsningen Väsby växlar upp:
Etableringslyftet.se Länk till annan webbplats.
upplandsvasby.se/växlarupp Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 november 2021