• Startsida
  • / Meritvärdet för elever i årkurs nio ökar i Väsby

Meritvärdet för elever i årkurs nio ökar i Väsby

Skolverkets statistik över betygsresultat för elever i årskurs nio visar att meritvärdet i Väsby ökar och fler elever uppnår kunskapskraven. Resultatet avser både privata och kommunala skolor i Väsby.

En tjej tittar in i kameran och håller i en bok. I bakgrunden syns flera bokhyllor med böcker.

Foto: Mostphotos

Skolverkets statistik avser betygsresultat för elever i årkurs nio preliminärt för läsåret 2020/2021. Statistiken visar att meritvärdet för elever i årkurs nio för läsåret 2020/2021 ökar i Väsby jämfört med resultatet från 2019/2020. För 2020/2021 är meritvärdet 240,8 och för läsåren 2019/2020 är meritvärdet 237,1. Meritvärdet i Upplands Väsby har ökat under de senaste åren och är för läsåret 2020/2021 högre jämfört med riket. Det genomsnittliga meritvärdet för jämfört riket är 232,1.

Jag är glad över att både meritvärdet och kunskapskraven i samtliga ämnen ökar i Väsby. Det ger elever möjligheter att fortsätta utvecklas i livet, säger Per-Erik Kanström (M) ordförande utbildningsnämnden.

78,2 procent av eleverna i årkurs nio i Väsby för läsåret 2020/2021 uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen. Det är en ökning jämfört med läsåret 2019/ 2020 då andelen var 76,3 procent. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i Väsby är fler jämfört med riket där 76,1 procent elever uppnått kunskapskraven.

Officiella statistiken över betygsresultat för skolår 9 på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021