Har du glömt?

Är du Väsbybo och en av 1.200 utvalda som fått chansen att säga vad du tycker om kommunens verksamheter? Har du glömt svara? Ingen fara – du hinner fortfarande!

Ta chansen att påverka kommunens arbete! Är du en av 1.200 slumpvis utvalda Väsbybor som fått chansen att delta i kommunens medborgarundersökning? Då har du tidigare fått ett brev hem i brevlådan som berättar om hur du deltar. Du får tycka till om skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Vad är bra och vad kan vi förbättra? Svaren kommer att vara till hjälp när vi utvecklar våra verksamheter.

Det är SCB som håller i undersökningen och Upplands Väsby kommun är en av flera kommuner som har valt att delta. Det är en attitydundersökning som görs för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun.

Att kommunen deltar i undersökningen ligger helt i linje med det fokus som politiken lyfter. Ett nytt mål i flerårsplanen som beslutades i juni av kommunfullmäktige är att vi ska utveckla kvaliteten för medborgarna i Upplands Väsby. Stort fokus ska läggas på att besvara önskemål framförda av Väsbyborna i olika kanaler och att vi ska ha kontinuerlig kontakt med medborgarna för att hela tiden förbättra oss.

Så leta fram brevet från SCB med enkätundersökningen och ta chansen att påverka kommunens arbete.

Din röst är viktig!

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021