• Startsida
  • / Väsbys sverigefinnar hedras med egen antologi

Väsbys sverigefinnar hedras med egen antologi

Är du Väsbybo och har starka band till Finland? Är du en av arbetskraftsinvandrarna från 60- och 70- talet? Nu har du chansen att medverka i ett samlat verk om ditt och andras liv i Väsby ur ett arbetslivsperspektiv.

Sverigefinska flaggan ritad av Andreas Ali Jonasson

Sverigefinska flaggan ritad av Andreas Ali Jonasson

Den stora arbetskraftsinvandringen från Finland var viktig för Upplands Väsby och Sverige. Många är de Väsbybor, med rötter i Finland, som jobbat sitt yrkesliv på stora arbetsplatser som Optimus, Marabou och Wäsby verkstäder. Nu ska Väsbys sverigefinnar få möjligheten att berätta om sin resa ur ett arbetslivsperspektiv.

Bakom satsningen står Upplands Väsby kommun som vill både uppmärksamma och föreviga de finska arbetskraftsinvandrarnas betydelse för Väsbys framväxt.

Finländarna som invandrade till Sverige under 60- och 70- talet har onekligen varit med och byggt det Väsby som vi har i dag. Deras arbetskraft var av avgörande betydelse under en tid då industrin blomstrade. Jag hoppas att många Väsbybor med minnen från den tiden vill medverka med sina berättelser och livsresor, säger Eila Bromme som själv kom till Sverige från Finland i slutet av 1960–talet.

Initiativet kom från en redaktionsgrupp på biblioteket i Väsby. Kommunala samrådet för finskt förvaltningsområde, där Eila Bromme är ordförande, ställde sig bakom projektet som nu leds av Ylva Larsdotter.

Vi vill samla så många röster som möjligt. Innan de tystnar, för våra arbetskraftsinvandrare blir ju äldre. Vi vill föra berättelserna vidare, både till nya generationer av sverigefinnar och till alla Väsbybor som har intresse av att lära sig mer om vilka arbetskraftsinvandrarna var, säger Ylva Larsdotter som är nybliven samordnare för finskt förvaltningsområde i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby är sedan 2010 förvaltningsområde för det finska språket. Samrådet för finskt förvaltningsområde har till uppgift att bevaka de frågor som rör sverigefinnar och det finska språket i Upplands Väsby kommun.

Om antologin blir i bok- eller magasinform är än så länge oklart. Det beror bland annat på vilken respons de ansvariga får ifrån allmänheten. Den som tycker att det är svårt att skriva för egen hand erbjuds hjälp av två finskspråkiga sommarjobbare som kommer att ägna sig åt att intervjua och skriva ned sverigefinnars historia.

Fakta om sverigefinnarnas antologi

Målet är att samla lokala Väsbyminnen från sverigefinnar som är 65 år och uppåt. Slutprodukten blir en tvåspråkig finsk-svensk skrift med fotografier och personliga berättelser. Berättelserna kommer att spridas via föreningar och bibliotek, även via andra kommuner som har uppdrag som finska förvaltningsområden. Här är några av de frågor som kommunen önskar få svar på i antologin: Varför flyttade du till Sverige? Hur är ditt förhållande till Finland i dag? Vilka svårigheter upplevde du och vilka förväntningar hade du på ditt nya land?
Ylva Larsdotter är huvudredaktör tillsammans med en nybildad redaktionsgrupp.

Senast uppdaterad: 27 april 2021