• Startsida
  • / Goda resultat för Väsby i kvalitetsmätning

Goda resultat för Väsby i kvalitetsmätning

Upplands Väsby kommun får goda betyg för sin service till företag. Bland större kommuner hamnar Väsby på en tredjeplats.

Utsikt över Väsby från Bredden.

Utsikt över Väsby från Bredden. Foto: Mostphotos

Sveriges kommuner och regioner, SKR, jämför årligen hur nöjda företagare är med kommunernas service och kvalitet i myndighetsutövningen. Den senaste mätningen visar att Upplands Väsby ligger på en fortsatt hög nivå på nöjd kund index, NKI. Det baseras på svar från företag som är verksamma i Väsby.

Väsby ökar sitt NKI jämfört med förra året. Förbättringar sker inom bygg, miljö och livsmedel.

De goda betygen visar att vårt pågående förbättringsarbete ger resultat. Vi är tacksamma för allt fokus och engagemang från kommunens anställda, säger Ann-Christin L Frickner (C) som är ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet.

Mätningen visar också att bygglovsavdelningen ökar sitt NKI för femte året i rad.

En bidragande orsak är arbetet med ständiga förbättringar inom bygg- och miljökontoret. Medarbetarna är grunden för vårt goda betyg från de svarande, säger Kennet Fredriksson som är kontorschef för bygg- och miljökontoret.

Resultatet placerar Upplands Väsby på en tredjeplats i landet bland kommuner med mer än 40 000 invånare.

Det är fantastiskt glädjande! Våra återkommande utbildningar för medarbetare inom service och bemötande ger resultat. Vi kommer att fortsätta med dessa utbildningar under 2021, säger näringslivschef Per-Ola Lindahl.

SKR:s jämförelse Länk till annan webbplats.

Information till företag under pandemin

FAKTA: Undersökningen

Den nationella undersökningen bygger på svar från drygt 29 000 företagare, varav cirka 135 företagare verksamma i Väsby. De har varit i kontakt med kommunerna i något myndighetsärende inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd samt upphandling. De svarande har fått frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet nöjd kund index, NKI.

Senast uppdaterad: 23 april 2021