• Startsida
  • / Valfrihet ska öka utbudet för Väsbybor med funktionsnedsättningar

Valfrihet ska öka utbudet för Väsbybor med funktionsnedsättningar

Väsbybor som har funktionsnedsättningar och får stöd genom daglig verksamhet eller dagverksamhet ska i framtiden fritt kunna välja vilken verksamhet de vill besöka i kommunen.

Två händer som virkar/stickar. Garnnystan och trådar i olika färger på ett bord.

Foto: Mostphotos

Nästa år införs valfrihetssystem både för äldre och funktionsnedsatta i yrkesverksam ålder.

Cirka 200 Väsbybor berörs i dag av det valfrihetssystem som kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen. Införandet finns med i Väsbyalliansens flerårsplan 2019-2022.

Äldre och funktionsnedsatta med särskilda behov har rättigheter och behöver få stöd i form av aktiviteter från samhället. Då är det viktigt för oss att det finns en mångfald i utbudet. Valfriheten kommer att gälla inom kommunens gränser. Vi vill att de privata aktörerna har en lokal förankring och att de vill satsa på just våra invånare, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Dagverksamheten Navet erbjuder bland annat sång och musik, rörelseaktiviteter och gemensamma fikastunder för äldre. Margareta Hamark tror att ett ökat utbud och fler aktörer kommer att locka fler Väsbybor som är i behov av dagverksamhet. Det finns äldre som är beviljade dagverksamhet men som i dagsläget inte nyttjar aktiviteterna.

Vi ser att målgruppen ökar och det är skäl nog för att öka utbudet och valmöjligheterna för framtiden. Samtidigt hoppas vi kunna behålla den goda kvalitet som finns i Navets verksamhet, säger Margareta Hamark.

Yngre som har rätt till daglig verksamhet väntas också bli fler. De har i dag möjlighet att gå till olika aktiviteter, men enbart i kommunal regi. Mona Lindgren, chef för biståndsfrågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning, säger att det kommer mer information till båda målgrupperna så snart det finns alternativ att välja mellan.

Vi har redan en god vana av att hantera valfrihet inom äldreomsorgen. Det kommer mer information både via vår webbplats och det kommer att vara möjligt att få information direkt från oss som jobbar på socialkontoret, säger Mona Lindgren.

Fakta om Lagen om valfrihetssystem - LOV

Valfrihetssystemet som nu införs bygger på Lagen om valfrihetssystem, LOV, som trädde i kraft 2009. LOV är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. I ett valfrihetssystem måste kommunen teckna avtal med alla utförare som söker och uppfyller kommunens krav. Kommunen styr inte över hur många utförare som ska ingå i valfrihetssystemet. Alla upphandlade utförare får samma ersättning.
För att bedriva dagverksamhet inom socialtjänstlagen ska den privata utföraren söka tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Senast uppdaterad: 20 april 2021